درباره ما

نشریه ی کرمان ورزشی جزو اولین نشریه های ورزشی استان کرمان به شمار می رود. این نشریه به مدیرمسئولی دکتر محمدمهدی محمدی مجوز چاپ گرفت.

کرمان ورزشی وابسته به هیچ حزب و جناحی نیست و مشکلات ورزش و ورزشکاران را در اولویت قرار داده است.

در ابتدا  این نشریه به سردبیری مهندس رضا عوض پور کار خود را آغاز کرد که به واسطه ی شفاف سازی ها در مقطعی این روزنامه نگار توانمند توسط عده ای مورد ضرب و شتم قرار گرفت و با ضربات چاقو مجروح گردید و چندسالی را خانه نشین شد. بعد از وی فرشاد پگاه این مسئولیت را عهده دار شد و تا به امروز توانسته است این نشریه را به چاپ برساند.